Kontakt

Ak sa s nami chcete spojiť využite prosím niektorý z našich kontaktov

Adresa

Detský domov v Topoľčanoch
ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany
Slovensko

Štatutár:

Mgr. Viera Miklašová

Telefónne čísla

Riaditeľka : 0905 234 066
Úsek starostlivosti o dieťa : 0905 560 934
Muškátová rodina : 0905 779 573
Narcisová rodina : 0905 789 562
Marhulová rodina : 0905 789 796
Citronová rodina : 0905 798 197
Hospodárka : 0905 761 097

Internet

archiv@dedtopolcany.sk - univerzálna mailová adresa

riaditelka@dedtopolcany.sk
ekonomka@dedtopolcany.sk
uctovnicka@dedtopolcany.sk
socialny1@dedtopolcany.sk
socialny2@dedtopolcany.sk
hospodarka@dedtopolcany.sk
psycholog@dedtopolcany.sk

www.dedtopolcany.sk