Kontakt

Ak sa s nami chcete spojiť využite prosím niektorý z našich kontaktov

Adresa

Detský domov v Topoľčanoch
ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany
Slovensko

Štatutár:

Mgr. Alena Plešková

Telefónne čísla

riaditeľka mobil: 0905 234 066
Tel. soc. pracovníci : 038 532 45 18
Tel. Muškátová rodina : 038 532 01 07
Tel. Narcisová rodina : 038 532 22 57
Tel. Marhulová rodina : 038 532 88 25
Tel. Citronová rodina : 038 532 45 17
fax : +42138 532 45 16

Internet

archiv@dedtopolcany.sk - univerzálna mailová adresa

riaditelka@dedtopolcany.sk
ekonomka@dedtopolcany.sk
uctovnicka@dedtopolcany.sk
socialny1@dedtopolcany.sk
socialny2@dedtopolcany.sk
hospodarka@dedtopolcany.sk
psycholog@dedtopolcany.sk

www.dedtopolcany.sk