Kontakt

Ak sa s nami chcete spojiť využite, prosím , niektorý z nasledovných kontaktov :

Adresa

Detský domov v Topoľčanoch
ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany
Slovensko

Zriaďovateľ :
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Štatutárny zástupca:
Mgr. Viera Miklašová, riaditeľka

KONTAKT : 
24 -hodinová  POHOTOVOSŤ :                0907 377 202

Riaditeľka :                        0905 234 066                           riaditelka@dedtopolcany.sk

Úsek starostlivosti o dieťa : 0905 560 934             socialny1@dedtopolcany.sk  - socialny2@dedtopolcany.sk

Samostatatné skupiny : 
Muškátová rodina :            0905 779 573                
Narcisová rodina :              0905 789 562
Marhulová rodina :             0905 789 796
Citronová rodina :              0905 798 197

Ekonomicko - prevádzkový úsek : 
Hospodárka :                     0905 761 097                        archiv@dedtopolcany.sk
Ekonómka   :                     0905 795 829                        ekonomka@dedtopolcany.sk