Sponzori

 

Ak ste našli našu stránku a mali by ste záujem pomôcť deťom, len neviete ako, ponúkame Vám tieto možnosti:

1/ môžete prispieť finančným darom podľa Vašich predstáv buď na konkrétne dieťa a konkrétnu aktivitu alebo pre celý detský domov. V darovacej zmluve môžete presne určiť podmienky použitia Vášho finančného daru.

2/ môžete obdarovať hudobne nadané deti nástrojmi, ktoré nevyužívate , napr. gitarou, klavírom, husľami a pod.

3/ môžete obdarovať deti oblečením, hračkami, školskými pomôckami, knihami, kozmetikou a pod.

4/ môžete sa stať priateľom detí ,venovať im svoj čas, svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti a skúsenosti.

5/ môžete sa stať osobou blízkou dieťaťu podľa zákona č.305/2005 Z.z. o SPODASK
a podporovať konkrétne dieťa nielen počas pobytu v detskom domove, ale aj po jeho odchode, sprevádzať ho a pomáhať mu v živote.


Môžete pomôcť detskému domovu aj inou formou, napr. natrieť plot, opraviť pokazené preliezky, postaviť záhradný domček a pod.